Activities

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To

To
Activity Organizations Country State/Region City Activity Type Start Date End Date
Certified Management Consultant - CMC Business Consultants Council Kosovo Prishtina Virtual 22 Nov 2020 22 Nov 2020
Fostering entrepreneurship: Local perspective American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 21 Nov 2020 21 Nov 2020
Programi certifikues për konsulentë menaxherial – Certified Management Consultant - CMC© Business Consultants Council Kosovo Prishtine Virtual 21 Nov 2020 21 Nov 2020
Barcamp Peja #21- Përgatitja e të rinjëve për tregun e punës përmes organizatave IPKO Foundation Kosovo Prishtina Live 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Edupreneurship: Si mund te ndryshoje sistemi i edukimit qe t'i perkrah ndermarresit e rinj? 4H Kosovoa Kosovo Prishtina Virtual 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Supporting youth entrepreneurship American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Social Entrepreneurship - Jehona Gjurgjeala American School of Kosova Kosovo Prishtina Live 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Entrepreneurship for Change: The role of business in strengthening social inclusion American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Online Tour me studentët në DUA.COM Cactuss Education Kosovo Prishtina Virtual 20 Nov 2020 20 Nov 2020
"Trajnim: Çfare ju duhet për të krijuar dhe si lansoni një biznes të suksesshëm?" Cacttus Education Kosovo Prishtina Live 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Ekonomia Qarkulluese dhe Impakti ne Ekosistem Kolegji Universum Kosovo Prishtina Live 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Hapja e bizneseve të reja (Start Up) gjatë kohës së Pandemisë COVID 19 (Mundësitë dhe Sfidat) Kolegji AAB Kosovo Prishtina Live 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Vocational and Educational Training (VET) and Entrepreneurship American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Trajnimet profesionale të fuqizimit digjital për gratë në biznes: Qasja në financa Business Consultants Council Kosovo Prishtina Virtual 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Shaping state policies towards driving entrepreneurship American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Pitch and Awards Ceremony - Elevator Lab 2020 Innovation Centre Kosovo Kosovo Prishtina Virtual 19 Nov 2020 19 Nov 2020
Innovation in times of COVID-19 American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 19 Nov 2020 19 Nov 2020
Meet an Entrepreneur American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 19 Nov 2020 19 Nov 2020
Youth possibilities to volunteer and work in EU RDA North Kosovo Prishtina Live 19 Nov 2020 19 Nov 2020
Integrating technology in agriculture entrepreneurship as a tool for improving Kosovo’s economic self-sufficiency American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 19 Nov 2020 19 Nov 2020
Guest Speaker: Dr. David Jacobs: Auctions and feed-in tariffs to trigger investment in various market segments. Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare Kosovo Prishtina Virtual 19 Nov 2020 19 Nov 2020
Innovation in Teaching American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 19 Nov 2020 19 Nov 2020
Trajnimet profesionale të fuqizimit digjital për gratë në biznes: Menaxhimi i krizave financiare Business Consultants Council Kosovo Prishtine Virtual 19 Nov 2020 19 Nov 2020
Rinia dhe puna freelance ne Kosove: nje alternative ndryshe nga kariera standarde 4H Kosovoa Kosovo Prishtina Virtual 18 Nov 2020 18 Nov 2020
Startup Grind Prishtina presents Blin Zeqiri (Art-House) Innovation Centre Kosovo Kosovo Prishtina Virtual 18 Nov 2020 18 Nov 2020
Defining Workplace Inclusion American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 18 Nov 2020 18 Nov 2020
Choosing a Business Structure American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 18 Nov 2020 18 Nov 2020
How to Get to Top Accelerators? Online session with Startup Yard Innovation Centre Kosovo Kosovo Prishtina Virtual 18 Nov 2020 18 Nov 2020
OSM GEO WEEK Prishtna 2020: MAPATHON FLOSSK Kosovo Prishtina Virtual 18 Nov 2020 18 Nov 2020
Entrepreneurship Education: Developing a Strategic Entrepreneurial Mindset American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Virtual 18 Nov 2020 18 Nov 2020
OSM GEO WEEK Prishtina 2020: OSM Meetup FLOSSK Kosovo Prishtina Live 17 Nov 2020 17 Nov 2020
GIST TechConnect: Utilizing Artificial Intelligence to Advance Your Startup Innovation Centre Kosovo Kosovo Prishtina Virtual 17 Nov 2020 17 Nov 2020
Building a Fintech Industry in Kosovo: Emerging Trends & Policy Implications American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 17 Nov 2020 17 Nov 2020
Starting a Business during a Pandemic Innovation Centre Kosovo Kosovo Prishtina Live 17 Nov 2020 17 Nov 2020
Promoting the Inclusion of Women in the ICT Sector American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 17 Nov 2020 17 Nov 2020
"Sfidat e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme gjatë kohës së Pandemisë Covid 19" Kolegji AAB Kosovo Prishtina Live 17 Nov 2020 17 Nov 2020
Financial Ecosystem: Paving the way for new businesses American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 17 Nov 2020 17 Nov 2020
Erasmus for Entrepreneurs: Opportunities for Young Entrepreneurs Innovation Centre Kosovo Kosovo Prishtina Virtual 17 Nov 2020 17 Nov 2020
"Guest Speaker: Toby Couture Global energy transition, and key trends worldwide, including the rise of low-cost renewables " Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare Kosovo Prishtina Virtual 17 Nov 2020 17 Nov 2020
Trajnimet profesionale të fuqizimit digjital për gratë në biznes: Marketingu Digjital dhe Tregtia Elektronike Business Consultants Council Kosovo Prishtina Virtual 17 Nov 2020 17 Nov 2020
Education and the Labor Market: How prepared are we? American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 17 Nov 2020 17 Nov 2020
Incorporating Entrepreneurship in the Education System American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 16 Nov 2020 16 Nov 2020
"Kërkesat e bizneseve për marrjen e kredive biznesore nga fillimi i pandemisë Covid 19" Kolegji AAB Kosovo Prishtina Live 16 Nov 2020 16 Nov 2020
Business Ecosystems in Kosovo: An overview American Chamber of Commerce in Kosovo Kosovo Prishtina Live 16 Nov 2020 16 Nov 2020
Trajnimet profesionale të fuqizimit digjital për gratë në biznes: Mjetet dhe Prezenca Digjitale Business Consultants Council Kosovo Prishtina Virtual 16 Nov 2020 16 Nov 2020
Junior Code Weekend Fest (Day 2) Kosovo Prishtina 24 Nov 2019 24 Nov 2019
Closing GEW Event Kosovo Prishtina 23 Nov 2019 24 Nov 2019
Starting Digital Kosovo Prishtina 23 Nov 2019 23 Nov 2019
Business Diagnosis for Start-Ups Kosovo Prishtina 23 Nov 2019 23 Nov 2019
Junior Code Weekend Fest Kosovo Prishtina 23 Nov 2019 23 Nov 2019