Programi certifikues për konsulentë menaxherial – Certified Management Consultant - CMC©

Activity Description

BCC hap thirrjen për aplikim për konsulentë të rinj menaxherial të cilët mëtojnë që të validojnë kompetencat e tyre në ofrimin e shërbimeve konsulente, duke përmbushur standardet më të larta globale të etikës, profesionalizmit dhe kualitetit. Gjatë GEW, BCC do të udhëheqë pjesën e parë të ciklit të programit: trajnimet profesionale të CMC©.