Export/import: Càlcul dels costos i aplicació de l'IVA

LOGO BARCELONA ACTIVA
OVERVIEW

OBJECTIU GENERAL:
L'objectiu d'aquesta activitat se centra en transmetre les eines necessàries per calcular el preu ofert a potencials clients internacionals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
. Conèixer els diferents components d'un preu i d'una factura internacional.
. Transmetre el funcionament de l'IVA en les transaccions internacionals.

TEMARI:

BLOC 1


ESCANDALLS D'EXPORTACIÓ/ IMPORTACIÓ: plantilla i aplicacions en l¿exportació/importació.
Els seus components:
-despeses logístiques i duaneres: ELS INCOTERMS 2020
-despeses financeres i de cobrament.
-despeses comercials i altres despeses en el mercat de destí. Ajustos a la competència

BLOC 2

L'IVA EN LES OPERACIONS INTERNACIONALS: Subjecció i exempcions
2.1. Operacions extracomunitàries: exportacions i importacions
2.2. Operacions intracomunitàries: adquisicions i lliuraments intracomunitaris

Activitat impartida per Núria Tobella, consultora i formadora en comerç internacional.