Edupreneurship: Si mund te ndryshoje sistemi i edukimit qe t'i perkrah ndermarresit e rinj?

Activity Description

Edupreneurship - Si mund te ndryshoje sistemi i edukimit qe t'i perkrah ndermarresit e rinj?