Ekonomia Qarkulluese dhe Impakti ne Ekosistem

Activity Description

Çfarë është ekonomia qarkulluese, si mund të arrihet dhe përse perben zgjidhje te shumë problemeve mjedisore të shoqerise sot? Menyrat sesi biznese të fushave të ndryshme mund të fillojnë të tranzitojnë drejt Ekonomise Qarkulluese dhe perfitimet prej saj.