Anglès B2

LOGO AUTOOCUPACIÓ
OVERVIEW

Objectius

  1. Utilitza l’anglès amb fluïdesa i eficàcia tant en situacions habituals com situacions més específiques.
  2. Comprèn, produeix i tracta textos orals i escrits complexos.
  3. Amplia el repertori lèxic que tracti temes generals i/0 actuals.

El curs es realitzarà a través de l’aula virtual Teams.

A qui es dirigeix?

La formació Anglès B2 s’adreça prioritàriament a persones treballadores o autònomes.

Programa

  1. Continguts lèxic-semàntics, gramaticals i ortogràfics
  2. Continguts fonètics i fonològics
  3. Continguts sociolingüístics i socioculturals
  4. Continguts funcionals
  5. Continguts discursius