Com trobar talent en la indústria: del tècnic al doctor

OVERVIEW

Jornades i conferències

Dijous, 28 de novembre del 2019

De 09.00 h a 13.00 h

Gratuït

Un cop realitzat l'estudi d'oferta i demanda principal de les formacions STE(A)M dins del sector dels materials avançats, es realitzarà una jornada per exposar els resultats obtinguts amb la col·laboració directa de la Generalitat.

L'acte servirà perquè els assistents puguin tenir coneixement de la situació actual i de les activitats que es duran a terme a posteriori les quals quedaran redactes dins del pla d'acció.

 Clústers

 Materials i matèries primeres

Objectiu de l'acte

Aportar informació tant a l’administració com a les empreses, de quins son els perfils més demandats per la industria i amb més dificultats per trobar-los. Visibilitzar la necessitat tant de tècnics de FP com de Doctorats.

T'interessa si ets...

Una empresa pertanyent a l'ecosistema de la industria i la ciència dels materials.

Programa

09.00 h

Presentació

Mercè Chacón, Direcció General de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca

09.15 h

Presentació resultats de l’enquesta STE(A)M. Perfils més demandats per la industria dels materials

09.45 h

Els doctorands industrials. Què són i per que serveixen

10.15 h

La FP dual com a porta d’entrada de tècnics experts

10.45 h

Propers passos del projecte i conclusions de la jornada

11.30 h - 13.00 h

Grup de treball