Emprendre, de la idea a l'empresa

OVERVIEW

Lemprenedoria És Una opció laboral que és olla PRESENTAR en algun moment de la nostra vida laboral, ha va seguir Una etapa concreta, que va seguir la Nostre activitat director, o qui sap, Generar Ingressos per 'una activitat que ja realitzem.

L'Objectiu de la Sessió és donar eines de l'ALS Assistents per ANALITZAR su projecte i Treballar del Pla d'Acció Que a els permetí dur-ho 1 Terme.