MÀRQUETING I COMUNICACIÓ DIGITAL

LOGO LA GUAITA
OVERVIEW

ADREÇAT A:

 • Joves d’entre 18 i 29 anys (preferentment)
 • En situació d’atur (inscrits al SOC com a demandants d’ocupació)
 • En actiu (inscrits al SOC com a millora d‘ocupació)
 • Inscrits al Sistema de Garantia Juvenil
 • Motivació per formar-se i trobar una feina

 

OBJECTIU DEL CURS:

Dotar dels coneixements per al desenvolupament de plans de màrqueting; fer-ho adquirint els coneixements sobre les diferents eines de comunicació digital, i aprenent el funcionament i les possibilitats per poder decidir i desenvolupar l’estratègia de màrqueting més exitosa. Conèixer les eines i instruments disponibles a les xarxes socials per promocionar una organització o marca, generar continguts atractius, crear una imatge i atreure clients. Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions d’usabilitat donades i realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.

 

TEMARI:

Competències específiques: (156h)

 • MÒDUL 1: Pla de màrqueting digital (15h)

– Disseny, creació i anàlisi de la rendibilitat en un Pla de Màrqueting Digital

– Aspectes legals fonamentals

 • MÒDUL 2: Publicitat digital (20h)

– Accés i gestió de les actuals tècniques de publicitat digital (Branding, social media, email marketing, web design, app development, SEM, SEO…).

 • MÒDUL 3: Social media marketing & Mobile marketing (30h)

– Com fer un pla de Social Media.

– Ús estratègic de xarxes socials.

– Coneixement i ús de les principals eines de màrqueting mòbil (Missatgeria, Advergaming).

 • MÒDUL 4: Estratègies de fidelització i vinculació (engagement) en entorns digitals (20h)

– Gestió eficaç i digital de clients.

– CRM i e-CRM: coneixent i gestionant als clients. Normalització, duplicació, segmentació, enriquiment i anàlisi de les Bases de dades.

– Accions de fidelització sobre el trànsit del lloc web.

 • MÒDUL 5: Pla Estratègic. Models de negoci e-commerce (20h)

– Models de negoci en e-commerce, tipologia de venda i altres models de comerç electrònic

– Tecnologies: desenvolupament de plataformes d’e-commerce

– Captació, conversió i fidelització en e-commerce

– Serveis: logística, processos, gestió de comandes i mitjans de pagament

 • MÒDUL 6: Analítica i mesurament. Creació i gestió de plataforma web. (51h)

– Eines d’anàlisi de dades: introducció a l’analítica i al mesurament web.

– Treball final de curs, per posar en pràctica els mòduls més teòrics impartits al llarg del curs i crear i aprendre a gestionar plataformes web.

 

Competències lingüístiques:

 • MÒDUL 7: Anglès professional per activitats de màrqueting i comunicació digital (30h)

Formació complementària:

 • MÒDUL 8: Formació en prevenció de riscos laborals (4 h)
 • MÒDUL 9: Sensibilització medioambiental i en la igualtat de gènere (10 h)
 • MÒDUL FORMATIU PRÀCTIQUES del sector de comunicació, disseny i màrqueting digital (100h)

 

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Community Manager
 • Social Media Manager
 • Especialista SEO/SEM
 • Especialista en email marketing
 • Digital Designer
 • Digital Analyst
 • Digital Project Manager
 • E-commerce specialist