Transparència, accés a la informació i bon govern

OVERVIEW

Data: divendres, 29 de novembre de 2019
Horari: de 9.00 a 14.00h
Lloc: Recinte firal Maó Alqueria Cremada, s/n POIMA (Maó)

Objectius
- Posar en valor la transparència com aspecte valuós per a l’ordre democràtic.
- Situar la transparència en el context del Govern obert.
- Assolir un compromís professional amb les polítiques de transparència sent capaç d’identificar els aspectes bàsics d’aquestes polítiques.
- Entendre els requeriments del disseny de polítiques públiques de publicitat activa i el nivell de tasques i compromís que pertoquen en cada lloc de treball.
- Posar en valor el dret d’accés com un dret de la ciutadania i aplicar correctament els criteris i el procediment de tramitació del dret d’accés, tenint en compte els límits al dret d’accés.

Continguts
- Per a què serveix la transparència?
- Quin és el valor de la transparència?
- El dret a saber
- Transparència per a què?
- La publicitat activa. Principis generals.
- A qui s’aplica la legislació sobre transparència?
- El contingut bàsic del portal web de transparència d’acord amb la legislació estatal.
- L’accés a la informació pública.
- Conceptes bàsics.
- Procediment.
- Límits.

Destinataris:

- Personal funcionari dels grups AP, A1, A2, C1, C2.
- Personal laboral dels nivells 1,2,3,4,5,6,7,8.