Tinh thần khởi nghiệp người Việt tại Hoa Kỳ (The Exploration of Vietnamese American Entrepreneurship)

OVERVIEW

Building a Multi-Million-Dollar Company, the Incredible Journey of LURACO Technologies. (Spoken in Vietnamese.)

Từ khởi nghiệp cho tới công ty triệu đô – Hành trình đáng kinh ngạc của công ty LURACO Technologies. (Nói bằng tiếng Việt.)


Tom Le, co-founder of Luraco Technologies, a high-tech corporation, will join TechFW Assistant Director Cathy Trinh for an interview spoken entirely in Vietnamese. With a foundation built by the persistence and drive of his parents and his resolve to build something with his brother, Kevin Le, for their daughters, Tom will share stories about their journey, their resiliency during the pandemic, and the opportunities they found operating businesses in the D/FW area.

Ông Tom Lê, đồng sáng lập Luraco Technologies, một công ty công nghệ cao, sẽ tham gia cùng Phó Giám đốc TechFW, Cathy Trịnh trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Việt. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học ở Quảng Trị, cha mẹ ông Tom di cư đến nước Mỹ năm 1995 với năm người con và hai bàn tay trắng. Năm 2005, ông Tom và hai người anh em của mình xây dựng công ty Luraco. Ông Tom sẽ chia sẻ hành trình khởi nghiệp ở Hoa Kỳ, khả năng phục hồi của công ty trong đại dịch và những cơ hội kinh doanh trong vùng Dallas Fort Worth (DFW).

Did you know:
Vietnamese is the 3rd most common language spoken in D/FW, with nearly 100,000 Vietnamese speakers. D/FW has the fourth largest Vietnamese population, trailing Orange County and San Jose in California, and Houston.

Bạn có biết không:
Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ 3 trong vùng Dallas Fort Worth (DFW), với gần 100.000 người nói tiếng Việt. DFW có dân số gốc Việt lớn thứ tư trên Hoa Kỳ, sau Quận Cam và San Jose ở California, và Houston.

 

The speakers:

Tom Le
Mr. Tom Le is the President/CEO and Co-Founder of LURACO Technologies, Inc. which develops new technologies for the military, bath, and health & beauty industries. Under his leadership, the company has received numerous recognitions, including those from the U.S. Pan Asian-American Chamber of Commerce, the SMU Cox School of Business, the U.S. Small Business Administration and the U.S. Department of Commerce. Cambridge Who’s Who selected him as its Executive of the Year for Technology & Manufacturing.
Before LURACO, Mr. Le was a Senior Radio Frequency (RF) Design Engineer for Nokia R&D in Irving, TX, and a Math Professor in Vietnam. Mr. Le earned a Master of Science degree in Electrical Engineering from the University of Texas at Arlington (UTA) and holds a double major bachelor’s degree in Math and Music from Hue University, Vietnam. He is committed to promoting life-long learning for himself and for others in his approach to business.

Diễn giả:
Tom Lê
Ông Tom Lê là Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của LURACO Technologies, Inc. chuyên phát triển các công nghệ mới cho quốc phòng Hoa Kỳ, hệ thống bồn tắm jacuzzi, sức khỏe & thẩm mỹ. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã nhận được nhiều giải thưởng lớn, bao gồm giải thưởng từ Phòng Thương mại người Á Châu tại Mỹ, Trường Đại Học Kinh doanh SMU Cox, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ và Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Cambridge Who’s Who đã chọn ông ấy là Giám đốc điều hành của Năm về Công nghệ & Sản xuất.
Trước LURACO, ông Tom Lê là Kỹ sư thiết kế tần số vô tuyến cao cấp (RF) cho Nokia R&D tại thành phố Irving, TX và là Giáo sư Toán học tại Việt Nam. Ông Tom Lê có bằng Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Điện tại Đại học Texas ở thành phố Arlington và có bằng cử nhân về Toán và Âm nhạc tại Đại học Huế, Việt Nam. Ông Tom coi trọng việc học hỏi suốt đời cho bản thân và tạo điều kiện cho nhân viên trong công ty của mình.

Cathy Trinh
Entrepreneurship and education are Ms. Trinh's life calling and the reason she has two career tracks. She is the Assistant Director of TechFW, a non-profit organization that helps entrepreneurs launch and grow emerging technology companies. From 2015-2019, she was a highly honored business advisor for the Tarrant Small Business Development Center (Tarrant SBDC), the largest business assistance network in the U.S. She assisted a portfolio of 350 small businesses with writing business plans, financial projections, business loan structuring and helping them gain access to $27 million of capital.
In addition, she has taught business and entrepreneurship at Tarrant County College for a decade and enjoys connecting her students with prominent business leaders in the D/FW area. She strives to make a deep impact on students' lives and learning experiences through meaningful projects; her students rave that they have learned the best practical business skills to become successful during her classes.

Cathy Trịnh
Kinh doanh và học vấn là niềm đam mê của cô Cathy Trịnh và là lý do cô có hai sự nghiệp. Trong sự nghiệp đầu tiên, cô là Phó Giám đốc của TechFW, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các doanh nhân thành lập và phát triển công ty công nghệ mới. Từ năm 2015-2019, cô là cố vấn kinh doanh của Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Hạt Tarrant (Tarrant SBDC). Tarrant SBDC nằm trong hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp lớn nhất tại Hoa Kỳ. Cô đã cố vấn 350 doanh nghiệp nhỏ với kế hoạch kinh doanh, dự kiến tài chính, cho vay tín dụng và giúp họ mượn vốn 27 triệu đô la. 
Trong sự nghiệp thứ hai, cô là giáo sư bộ môn quản lý và kinh doanh tại trường Tarrant County College trên mười năm. Cô yêu thích kết nối sinh viên của mình với các nhà lãnh đạo kinh doanh nổi tiếng trong khu vực DFW. Sinh viên của cô Cathy khen ngợi là họ đã học được các kỹ năng kinh doanh thực tiễn để trở nên thành công trong trường và ngoài xã hội.